روز چهارشنبه مورخ ۲۶ شهریور ماه ۹۹ سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خبر مهمی اعلام شد که پیش بینی می شود بر روند چند گروه از نمادهای بازار سهام اثر مثبت بگذارد. کارشناسان معتقدند این تصمیم جدید بانک مرکزی در حوزه ارزی سیگنال مثبتی برای بازار سهام محسوب می‌ شود.

با این تصمیم بانک مرکزی محدودیت های ارزی بزرگترین صادرکنندگان ارز نظیر فولادی، پتروشیمی ‌ها و معدنی ‌ها برداشته شد. تا قبل از این صادرکنندگان مجبور بودند ارز خود را از کانال صرافی ‌های بانکی به فروش برسانند و اجازه فروش ارز به صرافی ‌های تضامنی را نداشتند.

آن طور که چهارشنبه اعلام گردیده، بانک مرکزی این محدودیت صادرکنندگان را در سامانه نیما حذف کرده است. تا قبل از این تصمیم بانک مرکزی، صادرکنندگان فقط مجاز بودند ارز خود را صرفاً به صرافی ‌های بانکی بفروشند، اما از ۲۷ شهریور ماه ۹۹ این محدودیت حذف شد و آنها نیز مانند دیگر صادر کنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات را جهت فروش به صرافی ‌های غیر بانکی واگذار کنند.

بنابر گزارش اقتصاد نیوز حلقه خرید و فروش ارز در نیما کمتر شد. این رویداد به این دلیل رخ داد که در رویه قبلی صرافی بانک ‌ها ارز خریداری‌ شده را به بانک ‌ها و بانک مرکزی می ‌فروختند و تخصیص ارز به واردات از طریق بانک ها انجام می‌شد اما با تصمیم جدید بانک مرکزی و از پنج شنبه مورخ ۲۷ شهریور ماه ۹۹ صرافی ‌های تضامنی نیز می ‌توانند تأمین نیازهای وارداتی از کانال ارز صادر کنندگان نظیر پتروشیمی‌ ها را انجام دهند.

  تا چند یورویی داریم