بنا بر اعلام خبرگزاری ایرنا، درگاه نیما نقش بسزایی در بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور داشته و توانسته به خوبی بین واردات و صادرات تعادل نسبی برپا کند. هر چند که در روزهای نخستین ورود نیما سربستگی هایی از این درگاه و نوع فعالیت آن وجود داشت، ولی سامانه نیما توانست بر این ابهامات غلبه کند و جایگاه خودش را به عنوان یک دستگاه با اهمیت در سیاست های ارزی کشور به دست آورد. حجم عرضه در سمانه نیما در سال ۹۷ یازده میلیارد و صد و نود میلیون یورو بود که این میزان در سال ۹۸ به شانزده میلیارد و صد و هفتاد و سه میلیون دلار افزایش پیدا کرد.

هم اکنون حجم ارائه ارز در سامانه نیما از فروش آن سبقت گرفته است. به گونه ای که در پایان سال ۹۸ حجم فروش ارز در این درگاه برابر یا شانزده میلیارد و صد و هفتاد و سه میلیون یورو بوده که منتهی خرید آن برابر با سیزده میلیارد و هشتصد و شصت و هفت میلیون یورو به ثبت رسیده است.

سامانه نیما چقدر ارز را به چرخه اقتصاد بازگرداند؟

سامانه نیما در سیاست های ارزی چه نقشی داشته است؟

بعد از آشفتگی های بازار و تغییرات شدید نرخ ارز (قیمت دلار و یورو) که بعضی مواقع حتی به چندین هزار تومان در یک روز افزایش پیدا می کرد، سیاست های گوناگونی همراه با دستگاه های بسیاری به وسیله دولت به منظور بازگشت تعادل به بازار استفاده گشت، یکی از بااهمیت ترین آن ها درگاه نیما بود.

این درگاه توانسته با کمک نظم دهی به عرضه و تقاضای ارز (صرافی ها) در قسمت تجارت خارجی، تعادل را به بازار ارز پس دهد. بر طبق این مورد، سامانه نیما با معرفی و به ثبت رسانیدن احتیاجات ارزی حقیقی واردکنندگان، از درخواست کنندگان دروغین و غیرحقیقی ممانعت به عمل آورد. با ضروری خواندن این موضوع، صادرکنندگان موظف به ارائه ارز در درگاه نیما هستند، این مورد موجب شفاف شدن رویه تامین ارز خواهد شد. هر چند که فراز و نشیب هایی در پی داشت.

  معنی ارز چیست

پس از عبور از نیمه ابتدایی سال ۹۷ درگاه نیما بعد از آن که توانست تعادل را به بازار ارز بازگرداند، پایگاهی موثق جهت اعلام نرخ خرید و فروش حواله های ارزی مشخص شد. در اوایل به راه انداختن درگاه نیما، بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزار فاصله زیادی برقرار بود که بعضی مواقع به ۶ هزار تومان نیز واصل می گشت. این مورد موجب تردید عرضه ارز در درگاه نیما می شد. با گذشت زمان و برطرف شدن این تفاوت نرخ میزان تقاضای حواله های ارزی صادرکنندگان به سمت درگاه نیما روانه گشت.

ترافیک سامانه نیما

درگاه نیما در سال ۹۸ ترافیک کاری زیادی را در بعضی از ماه ها تجربه کرد. یکی از پرترافیک ترین ماه های کاری آن، در اردیبهشت ماه بود. در این ماه ۲ میلیارد و ۱۵۱ میلیون یورو خرید و فروش داشته است. همچنین در ماه مهر نیز با ۱ میلیارد و ۵۴۷ میلیون یورو پس از اردیبهشت رکوردی را ثبت کرده است. گفتنی است پایین ترین حجم فروش ارز صادراتی در ماه های سال نیز توسط این سامانه درج شده که به این شرح می باشد، در ماه مرداد ۹۲۷ میلیون یورو و در ماه شهریور ۱ میلیارد و ۲۳ میلیون یورو کمترین میزان را به خود اختصاص داده است.

افزایش قیمت حواله های ارزی

در سال ۹۸ قیمت حواله نیمایی عمده رشد چشمگیری داشته است. به گونه ای که در ماه فروردین سال ۹۸ حد متوسط فروش حواله یورو ۱۰ هزار و ۱۳۰ تومان بوده که به آرامی افزایش یافته و به ۱۵ هزار تومان رسید. در ماه اسفند سال ۱۳۹۸ که آخرین ماه کاری درگاه نیما در سال است، حد متوسط قیمت فروش حواله یورو به ۱۵ هزار و ۱۶۹ تومان واصل یافت که بیانگر افزایش تقریبی ۵۰ درصدی در مقایسه با اوایل سال ۱۳۹۸ است.

  ارز دولتی چیست