اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد که همزمان با تشدید نوسانات ارزی، عرضه ارز از سوی بازارساز افزایش یافته است و نکته مهم اینجاست که عرضه‌های سنگین ارز خریدار چندانی ندارد.